Monday, February 12, 2007

ek

ek bhor
ek makaam
ek disha
ek anjaam
ek saathi
ek paheli
ek sapna
ek bharam

ek kaafir
ek fakeer
ek bandish
ek mukti
ek shoonya
ek anant
ek anek
ek akela

ek main
ek viraam.

2 comments:

Anonymous said...

you write beautifully.
very interesting, keep writing.
cheers
h

Sachin Shrestha said...

Thanks h. Appreciate it.

-Sachin